Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ornecie Przeczytaj artykuł "Słownik skrótów" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.orneta.pl Mon, 24 Jun 2024 13:21:23 +0200 <![CDATA[Słownik skrótów]]> Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

Nazwa skrócona Pełna nazwa
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Dz.U.
Dziennik Ustaw
UM Urząd Miejski
OPP
Organizacja Pożytku Publicznego
PE Parlament Europejski
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
UE Unia Europejska
]]>
https://bip.orneta.pl/artykul/slownik-skrotow Tue, 30 Jan 2024 13:34:00 +0100