Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ornecie Przeczytaj artykuł "Zespół redakcyjny BIP" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.orneta.pl Mon, 27 May 2024 01:37:43 +0200 <![CDATA[Zespół redakcyjny BIP]]> Główni redaktorzy i administratorzy BIP:

 • Marcin Żołobiński
 • Adrian Grędziński

Redaktorzy BIP z komórek organizacyjnych UMW: 

Referat Finansowy

 • Karolina Błażewicz
 • Jacek Bobrowski

Rolnictwo i Zagospodarowanie Przestrzenne

 • Natalia Kogut
 • Paulina Piotrowska
 • Krzysztof Semkiw

Referat Ochrony Środowiska

 • Joanna Leszczyńska
 • Anna Waniewska
 • Angelika Bylica
 • Joanna Kozłowska

Kultura i Oświata

 • Łukasz Okapiński

Zamówienia Publiczne

 • Katarzyna Olszewska

Inwestycje i Fundusze Pomocowe

 • Jan Orłowski
 • Mariusz Leszczewski

Biuro Rady Miejskiej

 • Małgorzata Kowalczuk
 • Katarzyna Nowicka

Urząd Stanu Cywilnego

 • Joanna Kraśnianin

Promocja, turystyka i Sport

 • Małgorzata Kirol
]]>
https://bip.orneta.pl/artykul/zespol-redakcyjny-bip Mon, 22 Jan 2024 10:15:22 +0100