W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miejski.

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-13 09:48:18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-28.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Urząd Miejskie w Ornecie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w prawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.orneta.pl 

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Miejski w Ornecie
ul. Plac Wolności 26
11-130 Orneta
Tel. 55 2210 200
Fax. 55 24 22 900
E-mail: umig@orneta.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-28

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: część plików nie jest dostępnych cyfrowo, część odnośników może nie być wyróżniona,

 

Wyłączenia:
1. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Od 24 września 2020 r. nagrania z obrad Rady Miejskiej w Ornecie są publikowane w wersji z napisami dla niesłyszących.
2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
4. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Ornecie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne, z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Dotyczy to również oświadczeń majątkowych, które są w większości sporządzone odręcznie, następnie zeskanowane, a do których modyfikacji podmiot nie jest uprawniony.
Treści archiwalne niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-10-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona www.bip.orneta.pl spełnia wymagania w  98.8%

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Marcin Żołobiński. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 552210206 e-mail: informatyk@orneta.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury/Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa www.bip.orneta.pl posiada następujące ułatwienia:

Wersję kontrastową
Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
Moduł wyszukiwania
Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
Wyróżnienie odnośników
Działa na urządzeniach mobilnych


Dostępność architektoniczna

  1. Przed budynkiem znajdują się trzy oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  2. Do budynku głównego prowadzi jedno wejścia oraz po jednym wejściu do przyległych  kamieniczek A,B,C,D. Budynek od strony wejścia głównego oraz przyległych kamieniczek  nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich ani windy. 
  3. Wejście do sali sesyjnej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich oraz toaletę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych.
  4. Przed schodami wejściowymi znajduje się ostrzegawcza taśma nawierzchniowa.
  5. Na parterze budynku głównego znajduje się Biuro Obsługi Klienta, w którym pracownik Urzędu Miejskiego udzieli wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do załatwienia sprawy.
  6. Przed schodami przed znajdują się ostrzegawcze taśmy nawierzchniowe, a pierwszy i ostatni stopień posiada oznaczenia kontrastowe.
  7. W Urzędzie Miejskim w Ornecie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
  8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Informacja dotycząca   rozkładu pomieszczeń znajduje się na półpiętrze i jest widoczna po wejściu na parter budynku ( nie ma systemu dotykowego ani głosowego ).
  9. Do budynku Urzędu Miejskiego  i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-10-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Marzena Pawłowska. Kontakt: marzena.pawlowska@orneta.pl, tel. 552210200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski jest Marzena Pawłowska, marzena.pawlowska@orneta.pl, tel.552210200.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem znajdują się trzy oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku głównego prowadzi jedno wejścia oraz po jednym wejściu do przyległych  kamieniczek A,B,C,D. Budynek od strony wejścia głównego oraz przyległych kamieniczek  nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich ani windy. 
Wejście do sali sesyjnej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich oraz toaletę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych.
Przed schodami wejściowymi znajduje się ostrzegawcza taśma nawierzchniowa.
Na parterze budynku głównego znajduje się Biuro Obsługi Klienta, w którym pracownik Urzędu Miejskiego udzieli wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do załatwienia sprawy.
Przed schodami przed znajdują się ostrzegawcze taśmy nawierzchniowe, a pierwszy i ostatni stopień posiada oznaczenia kontrastowe.
W Urzędzie Miejskim w Ornecie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Informacja dotycząca   rozkładu pomieszczeń znajduje się na półpiętrze i jest widoczna po wejściu na parter budynku ( nie ma systemu dotykowego ani głosowego ).
Do budynku Urzędu Miejskiego  i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 

Aplikacje mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej 

Odpowiedzialny za treść: Marcin Żołobiński
Opublikował w BIP: Logonet Logonet
Data opublikowania: 19.09.2023 10:51
Ostatnio zaktualizował: Marcin Marcin
Data ostatniej aktualizacji: 14.03.2024 13:13
Liczba wyświetleń: 449