W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia publiczne do 130 tys zł

od: do:
Zamówienie na: Wymiana lamp oświetleniowych sodowych na energooszczędne typu LED na targowisku miejskim w Ornecie, gm. Orneta, woj. warmińsko-mazurskie.
Stan zamówienia: Aktualne
Numer sprawy: ROŚ.271.10.2024
Zamawiający: GMINA ORNETA
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 19.04.2024 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ornecie przy ul. Plac Wolności 26, przesłać pocztą tradycyjną, skrzynką podawczą lub za pomocą poczty elektronicznej: umig@orneta.pl
Zamówienie na: Świadczenie usługi w zakresie wynajmu i obsługi toalet przenośnych na terenie gminy Orneta w sezonie letnim 2024
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: ROŚ.271.6.2024
Zamawiający: GMINA ORNETA
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 11.04.2024 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ornecie przy ul. Plac Wolności 26, przesłać pocztą tradycyjną, skrzynką podawczą lub za pomocą poczty elektronicznej.

Rozstrzygnięcie:

Do tutejszego Urzędu wpłynęły 2 oferty. Wykonawcą świadczącym usługę  w zakresie wynajmu i obsługi toalet przenośnych na terenie gminy Orneta w sezonie letnim 2024 jest WC TRON SP. Z O.O.  z siedzibą we Wrocławiu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryterium przyjętym do oceny ofert tj. ceny. Wykonawca, którego ofertę wybrano  spełnił wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie na: Wymiana lamp oświetleniowych sodowych na energooszczędne typu LED na targowisku miejskim w Ornecie, gm. Orneta, woj. warmińsko-mazurskie.
Stan zamówienia: Unieważnione
Numer sprawy: ROŚ.271.8.2024
Zamawiający: GMINA ORNETA
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 28.03.2024 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ornecie przy ul. Plac Wolności 26, przesłać pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej: umig@orneta.pl

Rozstrzygnięcie:

Do tutejszego Urzędu wpłynęła 1 oferta na ww. zadanie, która została odrzucona z uwagi na brak spełnienia wymogów określonych w punkcie 9 zapytania ofertowego z dnia 18.03.2024 r.

Zamówienie na: Wymiana lamp oświetleniowych sodowych na energooszczędne typu LED na targowisku miejskim w Ornecie, gm. Orneta, woj. warmińsko-mazurskie.
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: ROŚ.271.7.2024
Zamawiający: GMINA ORNETA
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 18.03.2024 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ornecie przy ul. Plac Wolności 26, przesłać pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej: umig@orneta.pl

Rozstrzygnięcie:

W prowadzonym postępowaniu na " Wymianę lamp oświetleniowych sodowych na energooszczędne typu LED na targowisku miejskim w Ornecie, gm. Orneta, woj. warmińsko-mazurskie." do tutejszego  Urzędu nie wpłynęła żadna oferta.

Zamówienie na: Zakładanie, bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Gminy Orneta w roku 2024 - parki, skwery, kwietniki, trawniki
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: ROŚ.271.4.2024
Zamawiający: GMINA ORNETA
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 14.03.2024 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ornecie przy ul. Plac Wolności 26, przesłać pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej: umig@orneta.pl

Rozstrzygnięcie:

W prowadzonym postępowaniu na "Zakładanie, bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Gminy Orneta w roku 2024 - parki, skwery, kwietniki, trawniki"  wpłynęła 1 oferta. Wykonawcą usługi  na rok 2024 jest Zakład Usługowy Wioletta Gałązka z siedzibą w Dąbrówce, 11-130 Orneta, Dąbrówka 4/2.

Zamówienie na: Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Orneta
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: ROŚ.271.2.2024
Zamawiający: Gmina Orneta
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Wartość szacunkowa: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 23.02.2024 14:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ornecie przy ul. Plac Wolności 26 lub przesłać pocztą, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres umig@orneta.pl
Zamówienie na: Wykonanie remontu dróg gruntowych na terenie Gminy Orneta (tj. miasto Orneta + miejscowości wiejskie), przy użyciu równiarki samojezdnej w zakresie równania i profilowania dróg o nawierzchni gruntowej i gruntowej wzmocnionej kruszywem, o średniej szerokości dróg 4 m i przybliżonej łącznej długości dróg około 100 km
Stan zamówienia: W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy: ROŚ.272.3.2024
Zamawiający: Gmina Orneta
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Termin składania ofert: 16.02.2024 14:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ornecie przy ul. Plac Wolności 26 lub przesłać pocztą, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres umig@orneta.pl
Zamówienie na: OPRACOWANIE AKTUALIZACJI "PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ORNETA" ORAZ " PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ORNETA"
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: ROŚ.271.1.2024
Zamawiający: GMINA ORNETA
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 02.02.2024 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ornecie przy ul. Plac Wolności 26, przesłać pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej: umig@orneta.pl

Rozstrzygnięcie:

W prowadzonym postępowaniu na ZADANIE 1 - Opracowanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe dla Gminy Orneta” oraz ZADANIE 2 - Opracowanie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Orneta” wpłynęły 4 oferty.
Zamawiający dokonał wyboru oferty kierując się kryterium cenowym - najniższa cena. Wybrano firmę Małopolska Fundacja Energii i Środowiska siedzibą w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 8/3a.
Wykonawca, którego ofertę wybrano  spełnił wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie na: OPRACOWANIE AKTUALIZACJI "PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ORNETA" ORAZ " PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ORNETA"
Stan zamówienia: Unieważnione
Numer sprawy: ROŚ.271.21.2023
Zamawiający: GMINA ORNETA
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 19.01.2024 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ornecie przy ul. Plac Wolności 26, przesłać pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej: umig@orneta.pl

Rozstrzygnięcie:

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak spełnienia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie na: KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO EKONOMICZNEJ STREFY SPECJALNEJ NA TERENIE GMINY ORNETA
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: ROŚ.271.20.2023
Zamawiający: GMINA ORNETA
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 23.11.2023 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ornecie przy ul. Plac Wolności 26, przesłać pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej: umig@orneta.pl

Rozstrzygnięcie:

W prowadzonym postępowaniu na Konserwacje oświetlenia drogowego Ekonomicznej Strefy Specjalnej na terenie  Gminy Orneta wpłynęła 1 oferta. Wykonawcą usługi  na rok 2024 jest Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie,
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot.